Đóng tiền chia làm 6 đợt thanh toán linh hoạt. Tại Chung cư 181 Trần Quốc Vượng Hà Nội Paragon, cơ hội đầu tư hay an cư đều cực tốt.

 Tiến độ thanh toán chia làm 6 Đợt: 
 – Đợt 1: 30% (Bao gồm cả tiền đặt cọc khi ký kết Hợp đồng dự án).
 – Đợt 2: 20% (Sau khi ký kết Hợp đồng 30 ngày).
 – Đợt 3: 20% (Sau khi ký kết Hợp đồng 60 ngày).
 – Đợt 4: 25% + 2% kinh phí bảo trì (Khi nhận thông báo bàn giao nhà).
 – Đợt 6: 5% (Cấp giấy chứng nhận Sở hữu Nhà Chung cư 181 Trần Quốc Vượng Hà Nội Paragon).