CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN XUÂN MAI

Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà CT2, Đường Tô Hiệu, P Hà Cầu, Q Hà Đông, TP Hà Nội

Khối Kinh Doanh: Liên hệ cskh.xmh@gmail.com - 0947.151.911

Khối Quản Lý Vận Hành: Liên hệ info@xmh.vn - 0968.638.368

Fax: 04.7300.0747